پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جامائیکا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جامائیکا (Jamaica) کینگستون (Kingston) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت جامائیکا) () (پایتخت کشور جامائیکا) (مرکز کشور جاماییکا) (پایتخت جامایکا) (کشور جامائیکا)