پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟

1 پاسخ 1

سوره حجر.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (در کدام سوره به اولین قبله مسلمین اشاره شده است)