پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنيم «نام يك پرنده» مي‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر سوره «روم» مي‌باشد كه بر عكس آن مي‌شود «مور».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده