پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر سوره «روم» مي‌باشد كه بر عكس آن مي‌شود «مور».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره برعکس نام پرنده)