پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«الدين» نام ديگر كدام يك از سوره‌هاي قرآن است؟

1 پاسخ 1

سوره ماعون.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده