پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«الدین» نام دیگر کدام یک از سوره‌های قرآن است؟

1 پاسخ 1

سوره ماعون.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده