پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در كدام سوره «حكم اسيران جنگي» بيان شده است؟

1 پاسخ 1

حكم اسيران جنگي در سوره «نساء» بيان شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در کدام سوره حکم اسیران جنگی بیان شده است) (دركدام سوره حكم اسيران جنكي صادرشده) () (حکم اسیران)