پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در كدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهي» در يك خط آمده است؟

1 پاسخ 1

«سوره اعراف آيه 133».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پنج نوع عداب الهی)