پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟

1 پاسخ 1

در سوره «حجرآيه 26» راجع به (آفرينش انسان) اشاره شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟) (نام پیامبر چند بار در قرآن آمده است)