پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره در شأن «اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟

1 پاسخ 1

سوره‌اي كه در «شأن اهل البيت ـ عليهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است) (سوره ای که در شان اهل بیت نازل شده) (کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده) (كدام سوره در شان اهل بيت نازل شده) (سوره ای در شان اهل بیت) (کدام سوره درشان اهل بیت نازل شده است) (سوره در شان اهل بیت) () (کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است؟) (کدام سوره در شان اهل بیت است) (کدام سوره در شان اهل بیت) (کدام سوره در شان اهل بیت نازل شد) (کدام سوره درشان اهل بیت نازل شده) (نام سوره ای درشان اهل بیت) (سوره اهل بیت) (سوره ای که در شان اهل بیت نازل شد) (كدام سوره درشان اهل بيت نازل شده) (����� ���������� ��� ����� � � ��� ��ʿ) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)