پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می‌شوند کدام است؟

1 پاسخ 1

سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف «د» تمام مي‌شود (اخلاص) است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره تمام آیاتش به د ختم میشود)