پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟

1 پاسخ 1

سوره هايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود) (سوره های توصیه شده در نماز جمعه) () (کدام سورها توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند)