پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هايي كه توصيه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟

1 پاسخ 1

سوره هايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود) () (کدام سورها توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند)