پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تعداد از سوره‌های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟

1 پاسخ 1

«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد سوره های جزء 30) (لیست سوره های جز 30) (تعداد سوره های جز 30) (تعداد سوره های جز سی) (جزء سی ام قران چند سوره دارد؟) (تعداد سوره های جزء سی قرآن) (تعداد سوره های جز 30 قران) (نام سوره های جز 30) (تعداد سوره های جزء سی) (تعداد سوره های جز سی قران) (جز سی چند سوره دارد) (سوره های جزء 30) (نام سوره های جزء 30) () (جز سی قران چند سوره دارد) (سوره های جزء سی ام قرآن) (جز 30 قران شامل چه سوره هایی است) (لیست سوره های جزء 30 قرآن) (تعداد سوره های جز 30 قرآن) (جزء 30 قرآن چند سوره دارد) (اسامی سوره های جز 30) (نام سوره های جز 30 قران) (تعداد سوره های جزء30) (تعداد سوره هاي جز 30) (تعداد سوره های جز سی ام) (سوره های جز 30) (تعداد سوره جز 30) (تعداد سوره های جز سی قرآن) (تعداد سوره های جز ۳۰) (سوره های جز سی) (تعداد سوره های جز30) (اسامی سوره های جزء 30) (تعداد سوره های جزء 30 قرآن) (تعذاد سوره های جز سی چندتاست؟) (جزء سی چند سوره دارد) (تعدادسوره های جز30) (سوره های جز سی قرآن) (سوره های جز سی قران) (نام سوره های جزء 30 قرآن) (سوره های جز 30 قران) (تعداد سورهای جز سی) (تعدادسوره جز30) (تعدادسوره های جز سی) (تعداد سوره های جز سی ام قرآن) (تعداد سوره جزء 30) (سوره هاي جزء 30) (اسامی سوره های جزء30) (لیست سوره های جزء30) (چه تعداد از سوره های قران در جز) (تعداد سوره های جزء 30 ) (نام سوره های جز سی) (جز30 قرآن چند سوره داره) (تعداد سوره هاي جزء 30) (تعداد سوره های جزء سی ام) (چه تعداد از سوره‌هاي قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟ ) (تعداد جزء قرآن) (نام سورهای جزء 30)