پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟

1 پاسخ 1

سوره «اسري» به (بني اسرائيل) نيز معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره به بنی اسرائیل منسوب است) () (کدام سوره به بني اسراييل منسوب است ) (سوره بنی اسراییل) (كدام سوره به بني اسرائيل معروف است) (داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در کدام سوره بیان شده است؟)