پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هايي را كه به نام زمان‌هايي از شب و روز هستند كدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «فلق» به معناي (صبح)، «ليل» به معناي (شب) و «فجر» به معناي (سپيده‌دم).


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده