پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟‌

1 پاسخ 1

سوره‌اي كه در باره روزگار است سوره «دهر» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ای درباره روزگار) (سوره درباره روزگار) () (روزگار) (روزگار پرسشکده)