پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «اسري، ‌كهف، ‌مريم، طه و انبياء» به (عتاق) معروفند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عتاق) (چه سوره هايي به عتاق معروفند)