پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زهروان) (زهروان ) (سوره هایی که به زهروان معروفند) (زهروان به) (زهروان به کدام) () (زهروان چیست؟) (زهروان چیست) (سوره های زهروان کدامند) ( زهروان) (زهراوان) (زهروان یعنی چه) (زهروان یعنیچه؟) (سوره های زهراوان) (زهراوین) (سوره های زهراوین)