پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «شعرا، نمل و قصص» به (طواسين) معروفند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره های طواسین کدامند) (سوره هایی که به طواسین معروفند) () (سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند) (سوره هایی که به زهروان معروفند)