پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«سوره‌های مدنی طی چند سال» نازل شده‌اند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي مدني «طي 10 سال» نازل شدند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره های مکی در چند سال نازل شدند) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شده اند) (سوره های مکی طی چند سال نازل شد) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند) (سوره های مکی در چند سال نازل شد) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شد) () (سوره های مکی در چند سال نازل شدند؟) (چند سال مکی چند سال مدنی) (سوره مدنی طی چند سال نازل شد) (سوره های مکی طی چند سال نازل شده اند) (سوره های مکی طی چند سال نازل شدند) (قران درچندسال نازل شد) (سوره هایی مکی درچندسال نازل شدند؟) (سوره های مکی طی چندسال نازل شدند) (سوره هاي مکي ومدني در چند)