پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «حاقه واقعه»با آية (فسبح باسم ربك العظيم) ختم مي‌شوند.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()