پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند نام ببرید؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي ممتحنه، حجرات و مائده با «يا ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده