پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فسطاط القرآن) (فسطاط القران) (کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است) (فسطاط) (كدام سوره به فسطاط القران معروف است) (سورة فسطاط القران) () (کدام سوره به ریحانت القرآن معروف است ) (فسطاط قران) (کدام سوره به فسطاط القران معروف است؟) (سوره فسطاط القرآن)