پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به کدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟

1 پاسخ 1

«سوره مائده».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره العقود) () (العقود) (به کدام سوره العقود گفته میشود) (کدام سوره العقود)