پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با کلمه «الم» آغاز می‌شوند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «انشراح و فيل» با كلمه (اَلَم) شروع مي‌شوند.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده