پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «جده».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده