پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «فاطر، نور، رحمن، اعلي و ...» از صفات خداوند مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند) (نام چند سوره را نام ببريد كه از صفات خداوند ميباشند ؟)