پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هايي كه نام آنها از اولين كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «تبت، ليل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و ...».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده) (سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است؟) () (سوره هايي که نام آنها از اولين کلمه همان سوره گرفته شده است ) (سوره هايي كه نام آنها از اولين كلمه همان سوره گرفته شده)