پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده مي‌شود آن دو سوره كدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «ليل و تبت».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اى که برعکسش کنى همان ميشود) () (نام سوره برعكس )