پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «فلق و ناس» به (معوذتين) معروفند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معوذتین) (سورههايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟)