پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي رعد، ‌قيامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثيه، ‌تغابن و حشر.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده