پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


كدام سوره است كه آن را سوره «حبيب نجار» نيز مي‌نامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌اي كه آن را حبيب نجار مي‌نامند سوره «يس» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حبیب نجار) () (سوره حبیب نجار) (حبيب نجار) (کدام سوره است که آن را حبیب نجار می نامند؟) (سوره حبيب نجار)