پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با «الر» شروع می‌شوند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي يونس، هود، يوسف،‌ ابراهيم و حجر.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چند سوره با الر شروع میشود) ()