پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟

1 پاسخ 1

سوره «حمد».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره اولش ستایش وسطش اخلاص و آخرش نیایش است) (كدام سوره قران اولش ستايش وسطش اخلاص و اخرش نيايش است) (کدام سوره اولش ستایش وسطش اخلاص واخرش نیایش است) () (وسطش) (کدام سوره اولش ستایش وسطش اخلاص) (کدام سوره است که اولش ستایش وسطش اخلاص واخرش نیایش) (سوره ای که اولش ستایش وسطش اخلاص اخرش نیایش) (سوره ای که اولش ستایش وسطش اخلاص و آخرش نیایش) (ستایش پرسشکده) (ستایش)