پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در سوره تكوير كلمه «اِذا» چند بار تكرار شده است؟

1 پاسخ 1

در سوره تكوير كلمه اذا «12 بار» آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()