پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟

1 پاسخ 1

در سوره تكوير كلمه اذا «12 بار» آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)