پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟

1 پاسخ 1

سوره «بقره» دو جزء و نيم كل قرآن را در خود جاي داده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده