پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟

1 پاسخ 1

سوره «روم» همنام يك كشور است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده