پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟

1 پاسخ 1

سوره‌اي كه يك دوازدهم قرآن را در خود جاي داده است سوره «بقره» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یک دوازدهم قران) (کدام سوره معادل یک سوم قرآن است) ()