پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


كدام سوره به نام موجود زنده‌اي است كه با چشم ديده نمي‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «جن».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده