پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که با چشم دیده نمی‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «جن».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده