پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند؟

1 پاسخ 1

تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد حروف مقطعه در قران) (تعداد حروف مقطعه قران ) (کدام سوره ها باحروف مقطعه شروع می شوند)