پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟

1 پاسخ 1

تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد حروف مقطعه در قران) (تعداد حروف مقطعه در قرآن) (تعداد حروف مقطعه قران ) (حروف مقطعه قران) (کدام سوره ها باحروف مقطعه شروع می شوند)