پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟

1 پاسخ 1

سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره دو بسمه الله) (کدام سوره دو بسم الله دارد) (کدام سوره بسم الله ندارد)