پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟

1 پاسخ 1

سوره «جمعه».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

( کدامیک از موارد زیر نادرست است؟)