پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «عصر، عاديات، ‌تين، ضحي، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قيامت، ‌نجم، طور، ذاريات، صافات، ن، ص، ق و ليل».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده