پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «انعام، فاتحة الكتاب، كهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حامدات)