پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟

1 پاسخ 1

قرآن كريم در سوره «حمد» خلاصه شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (قرآن کریم در کدام سوره قرآن خلاصه شده است؟) (كدام سوره است كه قرآن در آن خلاصه شده است) (خلاصه قرآن کریم در سوره حمد)