پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟

1 پاسخ 1

تعداد كلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ای که تعداد ایاتش برابر با چهارده معصوم است) () (سوره ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم) (تعدادكتمات كدام سوره برابربا تعداد 14 معصوم است) (چهارده معصوم برابر کدام سوره قران است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره قران است) (سوره ای که تعدادکلمات برابرتعدادسوره قران ) (کدام سوره قرآن تعدادکلماتش برابرتعدادسوره) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است) (تعداد کلمات برابر تعداد سوره) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد) (كدام سوره قران تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قران است) (کدام سوره قران تعدادکلماتش با تعداد سورههای قران برابر می باشد؟) (تعداد کلمات برابر تعداد سوره ها) (کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است)