پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از «اصول دين» است؟

1 پاسخ 1

سوره «توحيد» همنام يكي از اصول دين مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده