پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


كدام سوره قرآن همنام يكي از فلزات است؟

1 پاسخ 1

سوره «حديد» به معناي «آهن» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره همنام یکی از فلزات است) () (سوره همنام فلزات) (سوره همنام فلز) (فلزات در قرآن) (سوره به نام فلز)