پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایتالیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایتالیا (Italy) روم (Rome) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ایتالیا) (پایتخت ایتالیا چه نام دارد) (نام پایتخت ایتالیا) (پایتخت کشور ایتالیا) (پايتخت ايتاليا) (اسم پایتخت ایتالیا) () (پایتخت ایتالیا کجاست ؟) (پایتخت ایتالیا کجاست) (مرکز ایتالیا) (مرکز کشور ایتالیا) (پاىتخت اىتالىا) (مرکز ایتالیا کجاست) (پایتخت ایتالیا چیست) (پايتخت كشور ايتاليا) (پایتخت ایتالیا ) (ﺑﺎﻳﺘﺨﺖ ايتاليا) (نام+پایتخت+ایتالیا) (بایتخت ایتالیا جه نام دارد) (پایتخت کشورایتالیا) (کشوراتالیا) (پایتخت عمان) (پایتخت عمان پرسشکده) (مساحت ایتالیا) (پایتخت سوئیس) (پول کشور ایتالیا)