پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایتالیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایتالیا (Italy) روم (Rome) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ایتالیا) (پایتخت ایتالیا چه نام دارد) (نام پایتخت ایتالیا) (پایتخت کشور ایتالیا) (پايتخت ايتاليا) (اسم پایتخت ایتالیا) () (پایتخت ایتالیا کجاست ؟) (پایتخت ایتالیا کجاست) (مرکز ایتالیا) (مرکز کشور ایتالیا) (پاىتخت اىتالىا) (پایتخت ایتالیا چیست) (مرکز ایتالیا کجاست) (پايتخت كشور ايتاليا) (پایتخت کشورایتالیا) (ﺑﺎﻳﺘﺨﺖ ايتاليا) (نام+پایتخت+ایتالیا) (بایتخت ایتالیا جه نام دارد) (پایتخت ایتالیا ) (کشوراتالیا) (نام پایتخت ایتالیا چیست) (پایتخت ایتا لیا) (پایتخت ایتالیا چیست؟) (نام پايتخت ايتاليا) (پايتخت كشورايتاليا) (نام مرکزایتالیا) (پایتخت کشور روم) (�ј ��� ����) (پایتخت عمان) (پایتخت عمان پرسشکده) (پول کشور ایتالیا) (پایتخت سوئیس) (مساحت ایتالیا)