پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟

1 پاسخ 1

سوره «طارق» تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟) (کدام سوره سوره قران تعداد ایاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است) (كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است ؟)