پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عزائم)