پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟

1 پاسخ 1

سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نسب نامه خداوند) (کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است) (سوره نسب نامه خداوند) (کدام سوره نسب نامه خداوند است) (کدام سوره به نسب نامه خداوند معروف است؟) () (کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟) (کدام سوره به نسبت نامه خداوند مشهور است) (کدام سوره به نسب نامه خداوند معروف است) (کوچکترین سوره قران)